Pazar , 26 Mart 2017

Siyaset ve Dindar Kadının İradesi

Bütün toplumlarda kadın farklı biçimlerde eziliyor, ötekileştiriliyor, sömürülüyor. Fakat batılı ülkelerde erkeklere özel iktidar aracı olan, iktisadi bilgiye ulaşmalarıyla birlikte eril sistemin tılsımını bozarak kadın iradesini açığa çıkarmakta, epey bir yol kat ettiler kadınlar.

Ancak Ortadoğu ve Türkiye toplumuna baktığınızda Allah’ın vahyinde muhatabına kadın ya da erkek ayrımı yapılmadığı halde, insan unsurunun bir cinsini kutsandığı görülmektedir. Ki Allah Kul’una zalim sistemleri ve algıları değiştirme misyonunu yüklemişken!. Kültürün kutsadığı bir anlayışı, Allah’ın ayetinin önüne geçirmekten zerre miskal tereddüt duymamış Dindar kadın…! Neden mi? Çünkü; inanan toplumların kadınlarını gözlemlediğinizde Allah’ın ‘ey insan’ ayetine kulak asılmadığı görülür.

Örnek; Allah diyor ki ‘’ Ey insanlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın’’( Cuma -9) Ayete rağmen kadın kendi iradesini pasifize etmeyi gönüllü olarak kabul etmiştir. Ve zaten var olan sistemlerin ata erkil anlayışa göre dizayn edilmenin etkisiyle de kadın üzerinde ekonomik güç tahakkümünü de kurarak rahatlıkla kadını sosyal hayatın dışına itivermiştir.

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi anlamına gelmektedir. Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. Politika devlet işlerini düzenleme sanatıyla ilgili manalar içermektedir.
Siyaset manasına uygun yapılırsa, yanlış giden düzeni doğruya evirmek, ve bu minvalde çaba harcamanın, zulme karşı muhalefet etmenin güçlü bir mekanizması haline dönüşebilir belki de çağımızda. Zalimin mazluma dokunan elinin gerisin geriye döndürmenin en etkin yolu da bu ve İnsanlık yararına bir çaba içerisinde olmak. Kul’un hak hukukuna dair haksızlığa karşı duracak alanıdır. Zamanımızdaki siyaset insana hizmet sunan bir yer değil , kutsanmış bir anlayışın kazanç kapısı gibi görünmektedir halkın nezdinde. Çalan, çırpan ve münafıklığın tavan yaptığı bir yer olarak zihinlerde öylece canlı durmakta. Bu anlamda da bu kötü algıyı bertaraf etmenin yanı sıra kadın iradesini de açığa çıkarıp siyaseti ruhuna uygun bir biçimde ve manasına göre hayata geçirmeli. Kadına kapatılan bütün bu kalın duvarları bertaraf etmeli dindar kadın!

Siyaseti farklı mezralara kaydırmanın yanı sıra, İslam’a aykırıdır söylemi de dini değil. Bir anlayışın dayatmasıyla oluşturulmuş bir algıdır. Bu bağlamda Muhammed’in ( sav )  hayatına bakmak yeterli. Topluma önderlik eden bir lider ve bu toplumun sistemini oluşturmak da siyasetin dışında yapılan bir şey değildir. Bu noktada haksızlıklara karşı mücadele edecek bu etkin alanı kadın iradesine kapatmak ve İslam’a aykırıymış gibi verilen fetvaların Allah’a ve onun Resul’üne iftira olduğu çok açık.

Kültür ve gelenek elbette ki insan hayatında önemlidir, ancak geleneğin iyi yönlerini almalı , kötü yönlerini bırakmalı. Evrensel olan Vahyi gelenekleştirerek dar alana sığdırmak Kur’an’ı pasifleştirmektir. Bu sebeple dindar kadın üzerine düşen sorumlulukları Kur’an’ın emrine göre ilmek ilmek hayatın merkezine dokumalı. Ve değil mi ki; Allah’ın vahyi de şu manadadır zaten, inansın inanmasın insanı rahat ettirecek bir projedir. Ve bu projeyi inşa etmek de kadın ve erkeğin mücadelesiyle olacak bir şeydir. Tıpkı Zekerriya’nın Meryem’in elinden tutuğu, Hânne’nin yanında olduğu gibi. Kadın ait olduğu yerle tekrar hemhal olmalı pasifleştirilmiş iradesini aktif hale getirmeli. Ortak iyiyi üretmeli ta ki, tüm farlılıklar eşit oluncaya dek. Kadının merhametini doğruya güzele dokundurtmalı iyi olan en iyiyi açığa çıkarmalı. İnandığı ilkeler bazında gerek siyaset ve gerek sivil kurumlarda mazlumun umuduna umut katmalı ve zulüm kimden gelirse gelsin şiarıyla, kimi zaman Asiye, kimi zaman Meryem olmalı. Hanne gibi eril anlayışı derdest edip inandığı ilkelerin devrimini inşa etmeli dindar kadın…!

Perihan Yoğurtçu – ARYEN HABER

Okumadan Geçme

Japonya’da kadınlar Newroz ateşi yaktı

Japonya’da yaşayan Kürtler engellemeleri kabul etmeyerek Saitama Kawaguchi tren istasyonun önünde Newroz’u kutladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

'